Heb je een vraag? Neem contact met ons op +31 (0)88 551 56 40 | vrienden@lunetzorg.nl

bestuur vrienden van Lunet zorg

Jaarbrief Vrienden van Lunet zorg 2014

Dit jaar hebben de Vrienden zich volop ingezet voor de cliënten van Lunet zorg. We kunnen dit niet zonder donateurs, we willen u daarom hartelijk bedanken voor uw bijdrage.

De Stichting Vrienden van Lunet zorg is gelieerd aan de zorginstelling Lunet zorg. Wij zetten ons in voor de cliënten door iets extra's te doen. D.m.v donaties kunnen we allerlei dingen organiseren, bijvoorbeeld een duofiets of bijdragen aan renovatie projecten. Het gaat dus om zaken die de kwaliteit van het leven van mensen met een verstandelijke beperking vergroten en hun integratie in de samenleving soepeler laten verlopen. Zo kunnen zij zo gewoon mogelijk en met evenveel kansen als ieder ander door het leven gaan.

We ondersteunen ook individuele cliënten die incidenteel onvoldoende financiële middelen hebben voor hun levensonderhoud. Iemand met een verstandelijke beperking kan buiten zijn of haar schuld in financiële problemen komen. De vrienden helpen hen weer op weg, wanneer bestaande mogelijkheden en (wettelijke) regelingen al maximaal zijn benut.

Ondersteuning

We hebben ons dit jaar voor verschillende individuele en groepen cliënten ingezet. Een van de hoogtepunten was de opening van de Belevingstuin op woonpark Eckartdal. Met de komst van de tuin kunnen de (veelal oudere) bewoners in een fijne omgeving van de buitenlucht genieten. De nostalgische uitstraling van de tuin biedt veel herkenning. Ook deelname aan het tekenfestival The Big Draw was een groot succes. Verschillende locaties van Lunet zorg, zoals Twinkelbel, Kunst & Ko en De Spaken waren hierbij betrokken. De Vrienden hebben in de vorm van materiaal donatie hun steentje bijgedragen.

Daarnaast hebben we verschillende cliënten individueel ondersteund. We hebben in 2014 voor meer dan 6000 euro bijgedragen aan de leefkwaliteit van de cliënten. Het gehele overzicht van donaties is te vinden op onze website.

Nieuw bestuurslid Marketing & Communicatie

Sinds januari van dit jaar is het bestuur van de Vrienden aangevuld met Nikita Hurkmans. Zij houdt zich bezig met het verbeteren en vergroten van de naamsbekendheid van de stichting. Er zijn inmiddels een nieuwe website en folder gemaakt. Voor de folder willen wij D'n Boegent in Reusel speciaal bedanken voor hun geweldige inzet tijdens de fotoshoot.

Toekomst

Wij zullen ons ook de komende jaren in blijven zetten voor de cliënten. De Vrienden zien het voortbestaan van de stichting als steeds belangrijker door de komende veranderingen in de zorg. We gaan ons meer richten op het vinden van ambassadeurs die zich in willen zetten voor de Vrienden en kijken we naar de mogelijkheden om het bedrijfsleven te betrekken bij de stichting.

Donateurs

Het is vanzelfsprekend dat wij uw bijdrage erg waarderen. Om onze activiteiten voort te kunnen zetten hopen wij ook volgend jaar op een donatie te mogen rekenen. Voor de vaste donateurs geldt dat de bijdrage eind 2014 afgeschreven zal worden van uw rekening.
Wilt u meer informatie of op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Kijk dan op onze website: www.vriendenvanlunetzorg.nl.

Met vriendelijke groeten,
Vrienden van Lunet zorg

Scroll naar boven