Heb je een vraag? Neem contact met ons op +31 (0)88 551 56 40 | vrienden@lunetzorg.nl

bestuur vrienden van Lunet zorg

Jaarbrief Vrienden van Lunet zorg 2017

In 2017 hebben de Vrienden zich weer volop ingezet voor cliënten van Lunet zorg. We zouden dit niet kunnen doen zonder donateurs; we willen u daarom hartelijk bedanken voor uw bijdrage. De Stichting Vrienden van Lunet zorg is gelieerd aan de zorginstelling Lunet zorg.

We zetten ons in voor de ruim 2.700 mensen met een verstandelijke beperking die door Lunet zorg worden ondersteund bij wonen, werken en vrije tijd. We doen dit door voor de cliënten iets extra's te doen. Door middel van donaties kunnen we bijdragen aan het organiseren van diverse projecten voor de cliënten. Het gaat veelal om zaken die de kwaliteit van het leven van mensen met een verstandelijke beperking vergroten en hun integratie in de samenleving soepeler laten verlopen. Zo kunnen zij zo gewoon mogelijk door het leven gaan. We ondersteunen ook individuele cliënten die incidenteel onvoldoende financiële middelen hebben voor hun levensonderhoud. Iemand met een verstandelijke beperking kan buiten zijn of haar schuld in financiële problemen komen. De Vrienden kunnen zo iemand weer op weg helpen, nadat bestaande mogelijkheden en (wettelijke) regelingen al maximaal zijn benut.

Ondersteuning

Het afgelopen jaar hebben we ons voor diverse individuele- en groepen cliënten ingezet. Er zijn 8 aanvragen binnen gekomen, 6 daarvan zijn gehonoreerd. Van 2 aanvragen wachten we nog op verdere informatie. In totaal is er dit jaar voor ruim 4.800 euro aan financiële bijdragen geleverd.

Succesverhalen

Eén van de vele bijdragen van het afgelopen jaar was de verbouwing van de nieuwe keuken voor dagbestedingslocatie ’t Taartpunt in Valkenswaard. De keuken van de kantine moest verbouwd worden, de Vrienden hebben hieraan bijgedragen. De cliënten kunnen in de voetbalkantine van SV Valkenswaard hun werk voortzetten en als tegenprestatie krijgt de voetbalclub iedere week drie appeltaarten. De vernieuwde bakkerij is een samenwerking tussen Gemeente Valkenswaard, Voetbalclub SV Valkenswaard, Alwako Installatie bv, Rabobank Coöperatiefonds en de Vrienden van Lunet zorg. En een prachtig voorbeeld van wat samenwerking kan bewerkstelligen.

Naast het succesverhaal van ’t Taartpunt, is ook de aanschaffing van een Tovertafel UP voor een woongroep op Eckartdal één van de hoogtepunten van dit jaar. De acht bewoners van Tiendschuurpad 47 zijn allemaal meervoudig beperkt. De Tovertafel UP zorgt ervoor dat de bewegingsmogelijkheid wordt vergroot. Door speelse interactieve lichtprojecties worden de bewoners gestimuleerd om in beweging te komen en samen te spelen. Om de Tovertafel te bekostigen is een crowdfunding campagne gestart, de Vrienden hebben ruim 3.000 euro bijgedragen.

Tevens hebben de Vrienden van Lunet zorg zich ook ingezet voor kleinere projecten. Zo hebben wij o.a. ondersteund bij:

  • de aanschaf van een nieuw matras
  • een bewonersvakantie
  • nieuwe voetbalkleding voor het G-team van Dosko ’61.

Thematische aanpak

De Vrienden van Lunet zorg hebben onlangs besloten om projecten gebaseerd op een thema te financieren. Voor 2018 is gekozen voor het thema: ‘een goed sociaal leven’. Dit thema is in overleg met de Raad van Bestuur gekozen. Deze keuze komt voort uit de gedachte dat het voor veel cliënten lastig blijft om contact te maken met mensen in de ‘’gewone’’ woonomgeving. Het is bekend dat mensen met een verstandelijke beperking minder vaak deelnemen aan activiteiten die in de wijk of buurt plaatsvinden. Men zou dit wel willen, maar gebrek aan financiële middelen en/of begeleiding maakt dit moeilijk.

De Vrienden vinden het belangrijk dat cliënten het gevoel hebben gezien en erkend worden. Kortom, dat ze kunnen meedoen in onze samenleving. Naast deze thematische aanpak worden de aanvragen van individuele- en groepen cliënten nog steeds in behandeling genomen tijdens de maandelijkse bestuursvergadering.

Donateurs

Het is vanzelfsprekend dat wij uw bijdrage erg waarderen. Binnenkort wordt uw donatieweer van uw bankrekening afgeschreven. Wij danken u voor uw voortdurende financiële bijdrage. Wilt u meer informatie of op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Kijk dan op onze website: www.vriendenvanlunetzorg.nl.

Wij wensen u een goed 2018!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vrienden van Lunet zorg

Scroll naar boven